telefon 736 644 505

Školení zaměstnanců - kontakt

Provozovatel portálu

Cernet

Kollárova 1383

Kyjov 69701

Tel: 774249873

Email: info@skolitel.net

Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO

Ing. Kristýna Fukanová

Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně.
Poskytování služeb v oblasti BOZP a technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany.

Tel: 736 644 505